Veme menighet


Veme kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / marie.lyngseth@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Kristin Frivold Davidson, tlf.: 99 33 14 95 / kristin.davidson@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 40 32 25 53 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / anne.irene.opperud@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Harald Fagerås (leder): hara-fag@online.no - tlf: 415 15 963

Runar Gjerald

Bjørn Orvin Hansen

Dag Jonny Davidsen

Astrid Hagen

Mari Støen Ask

Dugnad på kirkegården


Det er tid for å rake og pynte opp etter vinteren. Noen av menighetene har dugnad på sine kirkegårder. Møt opp for å gjøre kirkegårdene pene og ha en sosial og hyggelig stund.

Hageredskaper Bildet er tatt av Davie Bicker fra Pixabay

27.april. Haug menighet - Kl 17.00

8.mai. Tyristrand menighet - KL 17.00 Menighetsrådet serverer pølser, kaffe og kake etter dugnaden.

10.mai. Viker menighet -  KL 17.30. Dugnad på kirkegården og rundt kirkestua. Ta med trillebår eller ryddesag hvis det passer, rive, hagesaks. Etterpå blir det enkel kveldsmat i kirkestua. UTSATT. 

11.mai. Lunder menighet - Alle er velkomne til dugnad på kirkegården og kirkestua. Vi møtes fra klokken 17.00 og holder på til vi er ferdige. Servering.

 

 

Tilbake

Kandidater til årets menighetsrådsvalg


Nominasjonskommiteene, nedsatt av dagens menighetsråd, har kommet fram til følgende kandidater til høstens valg. I år er det nye regler for Supplerende nominasjon. 

Kirkevalget 2023

I år er Kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 

 – Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.

– Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag.

Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut. Frist for supplerende nominasjon er kl 12.00 mandag 15.mai 2023. 

Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon. 

Listeforslag fra Nominasjonskomiteen i de ulike soknene finner du her: 

Haug sokn

Hval sokn

Hønefoss sokn

Nes sokn

Norderhov og Ask sokn

Lunder sokn

Tyristrand sokn

Veme sokn

Viker sokn 

Ullerål sokn

Forslag til kandidater til Supplerende nominasjon:

Hønefoss sokn

 

Tilbake

TIRSDAGSKLUBB på Lunder og LØRDAGSSAMLING i Veme


Begge steder er det lek, sang, hobby, en liten, spennende bibelhistorie og litt å bite i. Alle er velkomne begge steder.                                                                             

Annen hver tirsdag, oddetallsuker, er det TIRSDAGSKLUBB for barn i Lunder kirkestue på Sokna fra kl 1700-1800. Før sommerferien møtes vi  09.mai, 23.mai og 06.juni.

Søndag 11.06 kl 1400 blir vi med i Strømsoddsbygda kapell.

For oppstart høst, følg med på nettsider og i avisen.

 

En gang i måneden (som regel den andre lørdagen) er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING, i Veme kirkestue, fra kl 1000-1200.

Den siste før sommeren er lørdag 13.mai.

Søndag 18.juni kl 1200 blir vi med på Støvernsetra.

Oppstart til høsten: lørdag 9.september kl 1000 – 1200.

Følg med på www.ringerike.kirken.no Barn og unge, Det skjer i Ringerikes Blad og på Facebook, for eventuelt endringer.

Hilsen Veme og Lunder menighet ved menighetspedagog, Vigdis-Merete Rønning. 

Lurer du på noe? Hyggelig om du tar kontakt

på tlf 91 85 46 49

Tilbake

Åpen kirke


Veme menighetsråd arrangerer Åpen kirke i juli.

Det er mulighet for å komme inn i kirken for å kunne i fred og ro, tenke lange tanker, tenne lys, eller snakke med noen. Velkommen!

Tilbake