Veme menighet

 


Veme kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / ml792@kirken.no

Kapellan: Frøydis Haug, tlf.: 95 74 28 75 / fh596@kirken.no

Menighetspedagog: Jorun Bertheussen, tlf.: 46 52 19 60 / jb649@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 40 32 25 53 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / ao@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Ingun Omholt, leder: ingnygaa@online.no  tlf: 924 35 369

Mari Fagerås, nestleder

Hans Gravermoen, kasserer

Roar Olsen, sekretær

Ole Arve Fagerås, styremedlem

Henriette Kristoffersen Hjørnstad, styremedlem

Ellen Beate Bottolfs, vara

Wenche Furdal, vara

Anne Lisbeth Moen, vara

 

 

 

 

Lørdagssamling i Veme


En gang i måneden er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING, i Veme kirkestue, fra kl. 10.00-12.00.

Fargeblyanter

Vi møtes:

14. oktober

11. november

9. desember

 

 

Det blir er det lek, sang, hobby, en liten, spennende bibelhistorie og litt å bite i. Velkommen til menighetshuset på Veme. 

 

Følg med på www.ringerike.kirken.no Barn og unge, Det skjer i Ringerikes Blad og på Facebook, for eventuelt endringer.

 

Hilsen Veme og Lunder menighet ved menighetspedagog Jorun Bertheussen.           

Lurer du på noe? Hyggelig om du tar kontakt på tlf. 465 21 960.

Tilbake

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Kirkevalget 2023

Resultatet viser at det har vært mange forandringer i forhold til Nominasjonskomiteens listeforslag. Det er dermed nyttig å si sin mening, det er demokrati i praksis det. Du finner resultatet for din menighet her.

Tilbake

Velkommen som konfirmant


Det er informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre i Veme, Norderhov, Lunder, Tyristrand og Ask  nå i august og september. 

 

Konfirmant som tenner lys

Veme - Det blir informasjonsmøte i Veme kirkestue tirsdag 29.august kl 18.00 for konfirmanter og foreldre i Veme menighet. Undervisningen for Veme-konfirmanter starter tirsdag 5.september fra 17.30 - 19.00. 

Lunder - 3.september er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Lunder kirke kl 11.00. Konfirmanter og foreldre samles til informasjonsmøte i Lunder kirkestue etter gudstjenesten. Undervisningen for Lunder-konfirmanter starter 29.august fra 14.00 - 15.30.

Tyristrand / Ask - Konfirmantpresentasjonsgudstjenesten for de nye konfirmantene i Tyristrand og Ask er 10.september kl 11.00 i Tyristrand kirke. Konfirmanter og foreldre samles til informasjonsmøte ertter gudstjenesten. Første konfirmantundervisning er 6.september kl 14.30 - 16.00

Norderhov - Etter gudstjenesten 17.september i Norderhov kirke, samles konfirmanter og foreldre i Norderhov kirkestue til informasjonsmøte. Gudstjenesten starter kl 11.00. Første undervisningsdag for Norderhov-konfirmantene er 23.august kl 14.,30 - 16.00

Informasjon om undervisningen, konfirmantleir og andre aktiviteter vil dere få på møtene. 

Har du ikke meldt deg opp som konfirmant ennå? Det er ikke for sent. Fyll ut skjema inne på hjemmesiden vår eller møt opp på informasjonsmøte.

Det vil blli sendt ut et informasjonshefte til de som allerede har meld seg på. 

Velkommen til alle!

 

Tilbake

Frivillighetens år 2022


Har du litt ekstra tid og ønsker og bidra med noe i din lokale menighet?

2022 er Frivillighetens år. Veme og Lunder menighet ønsker bistand i forbindelse med ulike aktiviteter i menigheten. Kanskje du har anledning? 

Mer informasjon og påmelding finner du her for  Veme og Lunder

Tilbake