Veme menighet


Menighetsrådet 2019-2023:

Harald Fagerås (leder): hara-fag@online.no - tlf: 415 15 963

Runar Gjerald

Bjørn Orvin Hansen

Dag Jonny Davidsen

Astrid Hagen

Mari Støen Ask

 

Høytidelig 17. mai gudstjeneste i Veme kirke

Les mer

 

Opplæring av alle menighetsrådsmedlemmer

med god hjelp av Biskop Jan Otto Myrseth

Les mer

 

Familiesamling i Veme kirke

Lørdag 23. november kl.12.00

Les mer

 

Tradisjonen tro på Tyristrand

Vi synger og spiller julen inn på lillejulaften

Les mer