Våre menigheter


Her finner du sidene til hver enkelt av våre menigheter.

Her kan du holde deg oppdatert på hva som foregår i din menighet.

Haug menighet

Les mer

Hval menighet

Les mer

Hønefoss menighet

Les mer

Lunder menighet

Les mer

Nes menighet

Les mer

Norderhov og Ask menighet

Les mer

Ringkollkapellet

Les mer

Tyristrand menighet

Les mer

Ullerål menighet

Les mer

Veme menighet

Les mer
Foto: Anders Skrataas

Viker menighet

Les mer