Hønefoss menighet


Hønefoss menighet har om lag 7000 medlemmer, og har siden 1990 vært prostesete i Ringerike prosti.
Hønefoss kirke er soknekirken, med sentral beliggenhet hvor kirkegaten går helt opp til Søndre torv.
Gamle Hønefoss kirke brant ned til grunnen 26. januar 2010. Nye Hønefoss kirke ble innviet 10. desember 2017, og er et signalbygg i bybildet. Her ligger også kirkekontoret i Ringerike, hvor Ringerike kirkelige fellesråd og prosten i Ringerike har sine kontorer.

Hønefoss menighet er en aktiv menighet, med mange oppgaver og tilbud for både barn, ungdom og voksne.
For barna har vi tilbud om babysang, torsdagsklubb, utdeling av bøker, Bo hjemme-leir, Tårnagenter, Lys Våken og andre enkelt-arrangement. Flere er i samarbeid med andre menigheter.
Ten Sing og Leder-trening er begge tilbud for ungdom i hele prostiet.
For voksne har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartnere.  

Gjennom sommeren har vi Åpen kirke, Pipekonserter, i tillegg til hverdagsgudstjenester hver onsdag.
I advent har vi Jul i Kirkegata, med offisiell åpning torsdag før 1. søndag i advent.
Hønefoss menighet har Stefanus-alliansen som sitt misjonsprosjekt.

 


Hønefoss kirkekontor: tlf.: 95 25 47 24 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Stine Kiil Saga, tlf.: 99 01 40 56 / ss834@kirken.no

Seniorprest: Tor Magnus Amble, tlf.: 90 07 45 85 / ta845@kirken.no

Organist: Stein Sødal, tlf.: 90 14 21 86 / ks755@kirken.no

Menighetspedagog: Mari Kristoffersen, tlf.: 94 00 37 09 / mk254@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 47 45 56 83 / tlf.: 97 98 00 17 / post.ringerike@kirken.no 

Konsulent: Tove-Marthe Simarud Nyhuus, tlf.: 95 25 47 24 / tn922@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Guro Hellgren (leder): guro.hellgren@gmail.com - tlf: 909 85 971
Torunn Bjerkerud 
Trygve Westheim 
Bjørn Harald Fredheim
Martine Eriksen
Marte Søfting

 

Årsrapport 2022

 

 

 

Pipekonserter i Hønefoss kirke


Velkommen til sommerens pipekonserter!

Les mer
 

Pipekonserter i Hønefoss kirke


Velkommen til sommerens pipekonserter!

Les mer

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer
 

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer

Torsdager i Hønefoss kirke


Torsdager kl. 19.00 har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartene 

Les mer
 

Torsdager i Hønefoss kirke


Torsdager kl. 19.00 har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartene 

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Torsdagsklubb i Hønefoss kirke


Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn.

Les mer
 

Torsdagsklubb i Hønefoss kirke


Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn.

Les mer