Hønefoss menighet


Hønefoss kirkekontor: tlf.: 95 25 47 24 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Stine Kiil Saga, tlf.: 99 01 40 56 / ss834@kirken.no

Seniorprest: Tor Magnus Amble, tlf.: 90 07 45 85 / ta845@kirken.no

Organist: Stein Sødal, tlf.: 90 14 21 86 / ks755@kirken.no

Menighetspedagog: Mari Kristoffersen, tlf.: 94 00 37 09 / mk254@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 47 45 56 83 / tlf.: 97 98 00 17 / post.ringerike@kirken.no 

Konsulent: Tove-Marthe Simarud Nyhuus, tlf.: 95 25 47 24 / tn922@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Guro Hellgren (leder): guro.hellgren@gmail.com - tlf: 909 85 971
Torunn Bjerkerud 
Trygve Westheim 
Bjørn Harald Fredheim
Martine Eriksen
Marte Søfting

 

Årsrapport 2022

 

 

 

Påskens gudstjenester i Hønefoss kirke


Les mer
 

Påskens gudstjenester i Hønefoss kirke


Les mer

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer
 

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer

Torsdager i Hønefoss kirke


Torsdager kl. 19.00 har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartene 

Les mer
 

Torsdager i Hønefoss kirke


Torsdager kl. 19.00 har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartene 

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Torsdagsklubb i Hønefoss kirke


Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn.

Les mer
 

Torsdagsklubb i Hønefoss kirke


Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn.

Les mer