Hønefoss menighet


Hønefoss kirkekontor: tlf.: 95 25 47 24 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Stine Kiil Saga, tlf.: 99 01 40 56 / ss834@kirken.no

Seniorprest: Tor Magnus Amble, tlf.: 90 07 45 85 / ta845@kirken.no

Organist: Stein Sødal, tlf.: 90 14 21 86 / ks755@kirken.no

Menighetspedagog: Mari Kristoffersen, tlf.: 94 00 37 09 / mk254@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 47 45 56 83 / tlf.: 97 98 00 17 / post.ringerike@kirken.no 

Konsulent: Tove-Marthe Simarud Nyhuus, tlf.: 95 25 47 24 / tn922@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Guro Hellgren (leder): guro.hellgren@gmail.com - tlf: 909 85 971
Torunn Bjerkerud 
Trygve Westheim 
Bjørn Harald Fredheim
Martine Eriksen
Marte Søfting

 

Årsrapport 2022

 

 

 

Torsdager i Hønefoss kirke


Torsdager kl. 19.00 har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartene 

1. februar 
Kunsten å leve - med ungdom i hus og om å være forelder til en konfirmant.
Med psykolog og forfatter Hedvig Montgomerey.

8. februar 
Samtalegruppe om tro og tvil.
Med diakonmedarbeider Vigdis-Merete Rønning.

7. mars 
Samtalegruppe om tro og tvil.
Med diakonmedarbeider Vigdis-Merete Rønning.

14. mars
Kunsten å leve - med kunstig intelligens.
Ved professor ved USN Karen Stendal

4. april 
Samtalegruppe om tro og tvil.
Med diakonmedarbeider Vigdis-Merete Rønning.

25. april 
Kunsten å leve - med sorg. 
Ved psykologspesialist Zemir Popovac

Tilbake

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Foran til venstre: Marie Lyngseth, sokneprest, Kristoffer Lønning Tørressen, prost, Jan Otto Myrseth, biskop, Stine Kiil Saga, sokneprest og Guro Hellgren, leder i Ringerike kirkelige fellesråd. Bak fra venstre: Øystein Aas fra politiet, Syver Leivestad, ordfører i Hole kommune, Kristine Belsby, varaordfører i Jevnaker kommune, Runar Johansen, ordfører i Ringerike kommune, Lill Tone Grahl-Jacobsen, leder i Tundberg bispedømmeråd og Kjell Magne Tvenge fra politiet. Foto: Roar Olsen

 

 

Kirken var fylt av familie, venner og flere representanter fra både kirke- og samfunnsliv. Hønefoss kirkekor fremførte vakre sanger og salmer under ledelse av dirigentene og kantorene Kari og Stein Sødal. 

 

Et godt utgangpunkt for å lykkes 

Biskop Jan Otto Myrseth holdt tale til den nye prosten som fremover skal lede prestetjenesten i prostiet. 

– Tross din relativt unge alder kommer du til Ringerike med en mangfoldig erfaring, sa Myrseth. 

Biskopen henviste til gode referanser fra tidligere samarbeidspartnere.  

– Du har evne til å være samlende. Du er uredd og tydelig, målbevisst og en god problemløser. De føyer også til at du er hyggelig, har humor og selvironi og er direkte i kommunikasjonen, sa biskopen.

Prostens ganske så brede spekter av interesser, som inkluderer både kunst og punkrock, kom også frem. 

 – Summa summarum høres dette ut som et godt utgangspunkt for å lykkes med ditt ønske om å være en leder som skaper samhandling slik at prester, ansatte, råd og frivillige sammen kan skape «mer himmel på jord» i Ringerike prosti, sa Myrseth. 

 

– Viktigste i hele Norge 

Kirkeverge i Ringerike kirkelige fellesråd, Kjetil Gjærdes, kunne med en god porsjon humor fortelle den nye prosten at en stilling som prost i Ringerike er en av de viktigste i hele Norge. Ringerike har spilt en stor rolle i kristningen av Norge. En av de tre kristningskongene i Norge var Olav den hellige, som ble erklært helgen i 1031. 

– Det er ikke sikkert at du har de samme ambisjoner som Olav den hellige, men om man drømmer om å bli domprost eller biskop, så bør man innom stillingen som prost i Ringerike, fortalte Gjærde og henviste til at Jan Otto Myrseth var prost på Ringerike før han ble domprost i Bergen og deretter biskop i Tunsberg bispedømme. Kristin Moen Saxegaard, som nylig gikk av som prost i Ringerike, er nå domprost i Nidaros.  

 

Den nye prosten holdt selv prekenen under innsettelsen og ble også intervjuet av sokneprest Marie Lyngseth under kirkekaffen etterpå.   

– Hva synes du? Er vi som bor her, jobber her, som engasjerer oss, gjør så godt vi kan, som møter opp inn imellom, som mener noe om alt og ingenting, som prøver og feiler og står i det – er ikke vi en ganske flott gjeng å forholde seg til for en prost? 

Absolutt, var svaret fra prosten, og svaret ble godkjent av Marie. 

Velkommen til Ringerike! 

Tekst og foto: Roar Olsen, Veme menighetsråd

Tilbake

Torsdagsklubb i Hønefoss kirke


Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn.

Tegning av barn

Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn. Vi starter kl 1630 med middag. Deretter er det samling i kirkerommet for barna etterfulgt av lek og formingsaktiviteter nede i kirkekjelleren, og kaffe til de voksne! Torsdagsklubben er ferdig kl 18.30

Vi er nå mange familier med barn fra 0 til 13 år, og barna deles i grupper ut fra alder. For å få alt dette til å gå opp hjelper alle til med rydding og oppvask, men det trengs flere frivillige til å vaske opp, servere mat, hjelpe til med barna, enten ha formingsaktivteter, samlinger eller bare være med og være sammen med barna.
Ta kontakt med Mari Kristoffersen mk254@kirken.no eller 94003709

Velkommen til et veldig hyggelig miljø på torsdager i Hønefoss kirke.

Tilbake

Fastelavn og karneval i Hønefoss kirke


Velkommen til fastelavnsgudstjeneste for små og store 11. februar

Fastelavnsris

Vi ferier gudstjeneste for små og store i Hønefoss kirke søndag 11. februar kl. 11.00.

De som vil kan kle seg ut!

Vel møtt til en hyggelig fastelavn med dåp av Albert og karnevals-kirkekaffe, med ansiktsmaling og mulighet for å lage sin egen fastelavnsbolle!
 

Tilbake