Hval, Viker og Nes menigheter


Ådal kirkekontor: tlf.: 90 11 12 23 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Pål Asle Djupvik, tlf.: 95 20 88 56 / pd725@kirken.no

Organist: Kristina Suni, tlf.: 97 56 71 45 / ks734@kirken.no

Menighetspedagog: Mia Bekken, tlf.: 94 42 07 54 / mb573@kirken.no

Kirketjener Hval: tlf.: 94 88 23 41

Kirketjener Viker/Nes: tlf.: 40 40 75 20

Sekretær: Mona Steingrimsen, tlf.: 90 11 12 23 / ms285@kirken.no

 

Menighetsråd 2023-2027:

Hval

Janne Berghagen Christensen (leder): janne.christensen401@gmail.com - tlf.: 924 53 122

Viker

Gunvor Gamkinn (leder): gunvor@skarrud.no - tlf.: 979 67 693

Nes

Åste Bratli (leder): aste.bratli@ringerike.kommune.no - tlf.: 976 73 809

 

Hval kirkeforening


Hval kirkeforening har møter en gang pr måned i Hval kirkestue  

Les mer
 

Hval kirkeforening


Hval kirkeforening har møter en gang pr måned i Hval kirkestue  

Les mer

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer
 

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Velg kalender