Hval, Viker og Nes menighet


Ådal kirkekontor: tlf.: 90 11 12 23 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Pål Asle Djupvik, tlf.: 95 20 88 56 / pd725@kirken.no

Organist: Kristina Suni, tlf.: 97 56 71 45 / ks734@kirken.no

Menighetspedagog: Mia Bekken, tlf.: 94 42 07 54 / mb573@kirken.no

Kirketjener Hval: tlf.: 94 88 23 41

Kirketjener Viker/Nes: tlf.: 40 40 75 20

Sekretær: Mona Steingrimsen, tlf.: 90 11 12 23 / ms285@kirken.no

 

Menighetsråd 2019-2023:

 

Hval:

Janne Berghagen Christensen (leder): janne.christensen401@gmail.com - tlf: 924 53 122

Viker:

Gunvor Gamkinn (leder): gunvor@skarrud.no - tlf.: 

Nes:

Åste Bratli (leder): aste.bratli@ringerike.kommune.no - tlf:976 73 809

 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Foran til venstre: Marie Lyngseth, sokneprest, Kristoffer Lønning Tørressen, prost, Jan Otto Myrseth, biskop, Stine Kiil Saga, sokneprest og Guro Hellgren, leder i Ringerike kirkelige fellesråd. Bak fra venstre: Øystein Aas fra politiet, Syver Leivestad, ordfører i Hole kommune, Kristine Belsby, varaordfører i Jevnaker kommune, Runar Johansen, ordfører i Ringerike kommune, Lill Tone Grahl-Jacobsen, leder i Tundberg bispedømmeråd og Kjell Magne Tvenge fra politiet. Foto: Roar Olsen

 

 

Kirken var fylt av familie, venner og flere representanter fra både kirke- og samfunnsliv. Hønefoss kirkekor fremførte vakre sanger og salmer under ledelse av dirigentene og kantorene Kari og Stein Sødal. 

 

Et godt utgangpunkt for å lykkes 

Biskop Jan Otto Myrseth holdt tale til den nye prosten som fremover skal lede prestetjenesten i prostiet. 

– Tross din relativt unge alder kommer du til Ringerike med en mangfoldig erfaring, sa Myrseth. 

Biskopen henviste til gode referanser fra tidligere samarbeidspartnere.  

– Du har evne til å være samlende. Du er uredd og tydelig, målbevisst og en god problemløser. De føyer også til at du er hyggelig, har humor og selvironi og er direkte i kommunikasjonen, sa biskopen.

Prostens ganske så brede spekter av interesser, som inkluderer både kunst og punkrock, kom også frem. 

 – Summa summarum høres dette ut som et godt utgangspunkt for å lykkes med ditt ønske om å være en leder som skaper samhandling slik at prester, ansatte, råd og frivillige sammen kan skape «mer himmel på jord» i Ringerike prosti, sa Myrseth. 

 

– Viktigste i hele Norge 

Kirkeverge i Ringerike kirkelige fellesråd, Kjetil Gjærdes, kunne med en god porsjon humor fortelle den nye prosten at en stilling som prost i Ringerike er en av de viktigste i hele Norge. Ringerike har spilt en stor rolle i kristningen av Norge. En av de tre kristningskongene i Norge var Olav den hellige, som ble erklært helgen i 1031. 

– Det er ikke sikkert at du har de samme ambisjoner som Olav den hellige, men om man drømmer om å bli domprost eller biskop, så bør man innom stillingen som prost i Ringerike, fortalte Gjærde og henviste til at Jan Otto Myrseth var prost på Ringerike før han ble domprost i Bergen og deretter biskop i Tunsberg bispedømme. Kristin Moen Saxegaard, som nylig gikk av som prost i Ringerike, er nå domprost i Nidaros.  

 

Den nye prosten holdt selv prekenen under innsettelsen og ble også intervjuet av sokneprest Marie Lyngseth under kirkekaffen etterpå.   

– Hva synes du? Er vi som bor her, jobber her, som engasjerer oss, gjør så godt vi kan, som møter opp inn imellom, som mener noe om alt og ingenting, som prøver og feiler og står i det – er ikke vi en ganske flott gjeng å forholde seg til for en prost? 

Absolutt, var svaret fra prosten, og svaret ble godkjent av Marie. 

Velkommen til Ringerike! 

Tekst og foto: Roar Olsen, Veme menighetsråd

Tilbake

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.


Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet?


Alle hjerters dag 14. februar inviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere av våre kirker. 


Påmelding innen 20. januar.

 

 

Blomster og gifteringer

Gratulerer med kjærligheten!
Alle hjerters dag 14. februar brukes til å vise kjærlighet til den man elsker og er glad i. Hvilken måte er vel bedre å vise kjærlighet mellom to mennesker på, enn å gi hverandre sitt ja?

Vi tilbyr vielser i Hønefoss, Haug, Hval og Tyristrand kirker denne dagen. 
Her kan du møte opp i jeans eller brudekjole, det velger du helt selv! Om dere kommer rett fra jobb, eller skal rett hjem å spise middag, spiller ingen rolle. Det eneste dere må gjøre er å levere forlovererklæring og bestille prøvingsattest. Dette finner dere mer informasjon om på skatteetaten.no. Men, vær ute i god tid, da det kan være noe ventetid.

Ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon eller bestilling av vielse.

Tilbake

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Kirkevalget 2023

Resultatet viser at det har vært mange forandringer i forhold til Nominasjonskomiteens listeforslag. Det er dermed nyttig å si sin mening, det er demokrati i praksis det. Du finner resultatet for din menighet her.

Tilbake

Åpning av navnede minnelunder søndag 3. september.


Fellesrådet har sett de siste årene en trend der flere og flere ønsker å sette ned urnen ved en navnet minnelund. En navnet minnelund har et felles minnesmerke hvor man setter opp en navneplate, men selve stedet der urnen settes ned markeres ikke. Pårørende kan sette ned blomster eller lys ved det felles minnesmerke, også Gravferdsmyndigheten pynter ved dette felles gravminnet.

Navnet minnelund på Norderhov kirkegård

Bakgrunn.
Ringerike kirkelige fellesråd har fått gravferdsmyndigheten delegert fra Ringerike kommune.

På Ringerike velger nesten 8 av 10 kremasjon. Det er helt i norgestoppen, og kun to andre kommuner i landet som har en større kremasjonsandel enn Ringerike.

Det er i dag to navnede minnelunder på Ringerike, henholdsvis i Hønefoss og i Haug. Den i Hønefoss fylles raskt opp, slik at det der er kun personer som hører hjemme i Hønefoss sogn som får gravlegge urner der. På de andre gravplassene er det fritt valg for kommunens innbyggere.

En urnegrav, og en navnet minnelund er særdeles arealeffektiv, og vi unngår å bruke matjord til gravlund. Med det prøver vi å etterkomme bærekraftmålene.

Norderhov kirkegård.

Med utgangspunkt i avtrykket etter det gamle gravkapellet på Norderhov, så ønsket vi å lage en navnet minnelund på de tuftene.

 

Oversiktsbilde av Norderhov kirke og gravkapell

Skissen fra landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak ble som følger:

 

Planskisse over minnelunden på Norderhov

Etter en utlysningsprosess ble det Bjerke landskap AS som vant anbudet. Han har gjort en god jobb med lokal stein og masser.

Resultatet ble som følger:

 

Navnet minnelund på Norderhov kirkegård

Nå skal vi ta minnelunden i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 11:00. Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Norderhov menighetsråd.

 

Hval kirkegård.

Hallingby er et av de stedene Ringerike kommune har sagt er et satsningsområde. Fellesrådet følger disse føringene og hvor befolkninen er. Som følge av dette så valgte vi å anlegge en navnet minnelund på Hval kirkegård.

På kirkegården var det et skjermet område som passet perfekt til en navnet minnelund:

 

Området p Hval kirkegård som ble satt av til Navnet minnelund

Landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak gikk her for en helt annen løsning og  materialbruk. Også her ble det Bjerke landskap AS som vant anbudsprosessen.

Resultatet ble kjempeflott.

 

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Nå skal vi ta minnelunden på Hval tas i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 14:00.

Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Hval menighetsråd.

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Tilbake
Velg kalender