Lunder menighet


Lunder kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / ml792@kirken.no

Kapellan: Frøydis Haug, tlf.: 40 10 89 44 / fh596@kirken.no

Organist: Iver Koksrud, tlf.: 92 86 10 60 / ik@845@kirken.no

Menighetspedagog: Jorun Bertheussen, tlf.: 46 52 19 60 / jb649@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 91 16 89 52 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / ao696@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Arild Berg, leder: arild@bergsbygg.no - tlf: 959 74 300

Bente Johansen, nestleder

Aud Irene Berg, kasserer

Silje Nymoen

Inger Bråten

Berit Ørpen Aamodt

Edgar Iversen

 

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer
 

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Tirsdagsklubb på Sokna


Annen hver tirsdag er det tirsdagsklubb i Lunder kirkestue fra kl. 17.00-18.00

Les mer
 

Tirsdagsklubb på Sokna


Annen hver tirsdag er det tirsdagsklubb i Lunder kirkestue fra kl. 17.00-18.00

Les mer

Lørdagssamling i Veme


En gang i måneden er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING i Veme kirkestue

Les mer
 

Lørdagssamling i Veme


En gang i måneden er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING i Veme kirkestue

Les mer

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.


Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet? Alle hjerters dag 14. februar inviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere av våre kirker.  Påmelding innen 20. januar.    

Les mer
 

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.


Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet? Alle hjerters dag 14. februar inviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere av våre kirker.  Påmelding innen 20. januar.    

Les mer