Ringkollkapellet


Styret:

Reidar Urnes (leder): post.ringerike@kirken.no - tlf: 913 08 194

 

 

 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Foran til venstre: Marie Lyngseth, sokneprest, Kristoffer Lønning Tørressen, prost, Jan Otto Myrseth, biskop, Stine Kiil Saga, sokneprest og Guro Hellgren, leder i Ringerike kirkelige fellesråd. Bak fra venstre: Øystein Aas fra politiet, Syver Leivestad, ordfører i Hole kommune, Kristine Belsby, varaordfører i Jevnaker kommune, Runar Johansen, ordfører i Ringerike kommune, Lill Tone Grahl-Jacobsen, leder i Tundberg bispedømmeråd og Kjell Magne Tvenge fra politiet. Foto: Roar Olsen

 

 

Kirken var fylt av familie, venner og flere representanter fra både kirke- og samfunnsliv. Hønefoss kirkekor fremførte vakre sanger og salmer under ledelse av dirigentene og kantorene Kari og Stein Sødal. 

 

Et godt utgangpunkt for å lykkes 

Biskop Jan Otto Myrseth holdt tale til den nye prosten som fremover skal lede prestetjenesten i prostiet. 

– Tross din relativt unge alder kommer du til Ringerike med en mangfoldig erfaring, sa Myrseth. 

Biskopen henviste til gode referanser fra tidligere samarbeidspartnere.  

– Du har evne til å være samlende. Du er uredd og tydelig, målbevisst og en god problemløser. De føyer også til at du er hyggelig, har humor og selvironi og er direkte i kommunikasjonen, sa biskopen.

Prostens ganske så brede spekter av interesser, som inkluderer både kunst og punkrock, kom også frem. 

 – Summa summarum høres dette ut som et godt utgangspunkt for å lykkes med ditt ønske om å være en leder som skaper samhandling slik at prester, ansatte, råd og frivillige sammen kan skape «mer himmel på jord» i Ringerike prosti, sa Myrseth. 

 

– Viktigste i hele Norge 

Kirkeverge i Ringerike kirkelige fellesråd, Kjetil Gjærdes, kunne med en god porsjon humor fortelle den nye prosten at en stilling som prost i Ringerike er en av de viktigste i hele Norge. Ringerike har spilt en stor rolle i kristningen av Norge. En av de tre kristningskongene i Norge var Olav den hellige, som ble erklært helgen i 1031. 

– Det er ikke sikkert at du har de samme ambisjoner som Olav den hellige, men om man drømmer om å bli domprost eller biskop, så bør man innom stillingen som prost i Ringerike, fortalte Gjærde og henviste til at Jan Otto Myrseth var prost på Ringerike før han ble domprost i Bergen og deretter biskop i Tunsberg bispedømme. Kristin Moen Saxegaard, som nylig gikk av som prost i Ringerike, er nå domprost i Nidaros.  

 

Den nye prosten holdt selv prekenen under innsettelsen og ble også intervjuet av sokneprest Marie Lyngseth under kirkekaffen etterpå.   

– Hva synes du? Er vi som bor her, jobber her, som engasjerer oss, gjør så godt vi kan, som møter opp inn imellom, som mener noe om alt og ingenting, som prøver og feiler og står i det – er ikke vi en ganske flott gjeng å forholde seg til for en prost? 

Absolutt, var svaret fra prosten, og svaret ble godkjent av Marie. 

Velkommen til Ringerike! 

Tekst og foto: Roar Olsen, Veme menighetsråd

Tilbake

Ønsker du en hyggelig opplevelse på RIngkollen


Her er det informasjon om Ringkollkapellet

Ringkollkapellet

Et sted hvor gudstjenester holdes, felleskap bygges, naturen oppleves. Gud får takk

Historie

Da Ringkollstua brant i 1970, ble det fart i planene om å få bygget et kapell på Ringkollen. Menighetene i Ringerike prosti gikk sammen og etablerte i 179 Stiftelsen Ringkollkapellet. Tegninger ble laget av arkitekt Ivar Grev og byggmester Terje Aurdal fikk oppdraget med å bygge kapellet. Kapellet ble innviet på samme sted hvor Ringkollstua hadde stått, - 10. april 1982.

I de første årene var det mye aktivitet på kapellet med gudstjenester / sportsandakter hver søndag i vinterhalvåret. Samtidig var da også kapellet åpent for servering både lørdager og søndager. I tillegg ble kapellet brukt til overnattinger for ulike lag og foreninger  Stor dugnadsinnsats gjennom mange år har bidratt til at kapellet i dag ser selvfinansiert og gjeldfritt.

Kapellet i dag

I dag brukes kapellet til overnattingsturer til blant annet Ten Sing, barne og ungdomsgrupper i menighetene, til konfirmantleirog konfirmantdager. Det har også vært arrangert sosiale turer for eldre, stille dager med retreat, vandring og meditasjon ut. Det holdes 5-6 sportsgudstjenester gjennom året, og det har blitt holdt flere dåp og bryllup her. Kapellet leies ut til ulike foreninger skoleklasser, idrettsgrupper og andre.

Leie av kapellet

Kapellet har i dag madreasser for overnatting i underetasje og i et rom over kjøkkenet. Til sammen er det ca. 50 overnattingsplasser. Det er to toaletter i underetasjen og et i første etasje med mulighet for å kunne bruke rullestol.. På kjøkkenet er det dekketøy og servise til ca 50 personer. Det er ellers kaffetrakter oppvaskmaskin og annet kjøkkenutstyr. Det er for tiden ikke dusjmuligheter. Ï storsalene er det bord, stoler og benker med sitteplasser til ca 80 personer. Det har vært arrangert både dåp og konfirmantselskap i kapellet. Av annet utstyr som kan brukes mens man er på kapellet kan nevnes: Bålpanne, lavoer, skilmatter, dartspill bordtenningsbord og diverse uteleker.

 

Praktisk informasjon ved ønske om å leie kapellet, ta kontakt!

Epost: ringkollkapellet@ringerike.kirken.no

Telefon: Reidar Urnes 91 30 81 94

Forespørsel om dåp og vigsel rettes til: prosten@ringerike.kirken.no


Priser gjeldene fra september 2016:

For overnatting:

Leietakere bosatt i Ringerike prosti kr 800- i basis beløp

Leietakere utenfor Ringerike prosti kr. 1.000,- i basisbeløp

I tillegg skal man betale kr. 50,- pr. døgn pr. person.

For korttidsleie:

Halv dag kr. 500,-  Hel dag kr. 1.000,-

Utleie til aktører som bedrifter / næringsliv etc. avtales individuelt.

Faktura sendes på epost etter utleie.

Tilbake

Ringkollkapellet