Ullerål menighet


Ullerål kirkekontor: tlf.: 48 13 41 57 / post.ringerike@kirken.no 

Sokneprest: Nils Christian Skjauff, tlf.: 90 19 76 18 / ns686@kirken.no

Organist: Martine Bæver Larsen, tlf.: 91 52 50 99 / ml473@kirken.no

Menighetspedagog: Elina Lysakermoen, tlf.: 96 73 25 61 / el347@kirken.no 

Kirketjener: tlf.: 93 02 26 50 

Sekretær: Cathrine Nymoen, tlf.: 48 13 41 57 / cn459@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Liv Rødningen Brørby (leder): liv.brorby@gmail.com - tlf: 928 10 152

Eli Johanne Ruud

Kari Bergstrøm Flaten

Erik Kullerud

Marit Hagastua Mroszcyk

Torild Grøtåsen

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer
 

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer

Kirkeringen i Ullerål


Velkommen til Kirkeringen i Ullerål kirkes underetasje.  Vi samles rundt langbordet hver første fredag i måneden fra klokka 1100 til 1300

Les mer
 

Kirkeringen i Ullerål


Velkommen til Kirkeringen i Ullerål kirkes underetasje.  Vi samles rundt langbordet hver første fredag i måneden fra klokka 1100 til 1300

Les mer

Tirsdagskafe i Ullerål kirke


Velkommen til Tirsdagskafe

Les mer
 

Tirsdagskafe i Ullerål kirke


Velkommen til Tirsdagskafe

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.


Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet? Alle hjerters dag 14. februar inviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere av våre kirker.  Påmelding innen 20. januar.    

Les mer
 

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.


Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet? Alle hjerters dag 14. februar inviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere av våre kirker.  Påmelding innen 20. januar.    

Les mer