Veme menighet

 


Veme kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / ml792@kirken.no

Kapellan: Frøydis Haug, tlf.: 40 10 89 44 / fh596@kirken.no

Organist: Iver Koksrud, tlf.: 92 86 10 60 / ik845@kirken.no

Menighetspedagog: Jorun Bertheussen, tlf.: 46 52 19 60 / jb649@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 40 32 25 53 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / ao@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Ingun Omholt, leder: ingnygaa@online.no  tlf: 924 35 369

Mari Fagerås, nestleder

Hans Gravermoen, kasserer

Roar Olsen, sekretær

Ole Arve Fagerås, styremedlem

Henriette Kristoffersen Hjørnstad, styremedlem

Ellen Beate Bottolfs, vara

Wenche Furdal, vara

Anne Lisbeth Moen, vara

Elin Prausnitz, vara

 

 

 

 

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer
 

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Tirsdagsklubb på Sokna


Annen hver tirsdag er det tirsdagsklubb i Lunder kirkestue fra kl. 17.00-18.00

Les mer
 

Tirsdagsklubb på Sokna


Annen hver tirsdag er det tirsdagsklubb i Lunder kirkestue fra kl. 17.00-18.00

Les mer