Informasjon


VIKTIG!

På grunn av høye strømpriser er det igangsatt strømsparing i kirkene. Flere gudstjenester er flyttet til kirkestuer og menighetshus. Blir det en lang og kald vinter, kan det kan komme endringer i oppsatt gudstjeneste-liste.

Messene i Norderhov kirke er flyttet til Ask kapell. Tyristrand kirke er under renovering og det kan bli aktuelt å flytte oppsatte gudstjenester i mars til menighetshuset. I de andre kirkene der det er endringer, vil tilhørende menighetshus komme som valg i oversikten.

Når dere melder barn opp til dåp, vil dere få en e-post med bekreftelse på dato, sted og klokkeslett fra sekretæren i den aktuelle menigheten. 

Ved å melde barnet på til dåp godtar begge foreldre/foresatte at barnet skal døpes i Den norske kirke. 

Orientering om dåpen

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.
Velg kirke og to datoer der det er ledig plass.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen.
Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.
Opplysningene som vi innsamler i forbindelse med dåpen vil bli benyttet i forbindelse med oppfølging av dåpen. Les mer om dette på våre hjemmesider.