Kontaktinformasjon


Ringerike kirkelige fellesråd

Adresse: Kirkegata 12, 3510 Hønefoss - se kart
Telefon:
 32 18 15 20 
Epost:
 post@ringerike.kirken.no

Ass. Leder 

Torild Grøtåsen

950 18 188 

Send e-post

Diakon Hønefoss, Haug og Ullerål

Stig Kjenstad

95966930

95966930

Send e-post

Fengselsprest

Terje Salvigsen

33207417

92454049

Send e-post

Kantor Hønefoss

Stein Sødal

901 42 186

901 42 186

Send e-post

Kantor Norderhov/Ask og Tyristrand

Corinna Stamm

951 58 301

951 58 301

Send e-post

Kirketjener Hval

Kjetil Huseth

94882341

94882341

Send e-post

Kirketjener Hønefoss

Knut Heimdal

97980017

Send e-post

Kirketjener Lunder/Strømsoddbygda 

Erik Sjømyr Hansen

911 68 952

Send e-post

Kirketjener Veme

Ole Alexander Berg

40322553

Send e-post

Kirketjener Viker og Nes

Arne Tangen

40407520

Send e-post

Kirketjener Haug

Per Morten Gaptjern

948 65 311

Send e-post

Kirketjener Norderhov/Ask

Gro Elisabeth Håkenrud

901 27 364

Send e-post

Kirketjener Norderhov/Ask og Veme

Ingvild Fonneland Steen

901 27 364

Send e-post

Kirketjener Tyristrand

Per Øystein Aamodt

909 54 306

Send e-post

Kirketjener Ullerål og Haug

Thomas André Habberstad

93022650

Send e-post

Kirkeverge 

Kjetil Gjærde

416 49 292 

416 49 292 

Send e-post

Menighetspedagog Hønefoss og Kateket i Ringerike prosti

Vigdis-Merete Rønning

91854649

91854649

Send e-post

Menighetspedagog Norderhov/Ask og Tyristrand

Tove-Marthe Simarud Nyhuus

92802181

Send e-post

Menighetspedagog Ullerål og Haug

Elina Lysakermoen

96732561

Send e-post

Menighetspedagog/diakoni medarbeider Ådalen og Hønefoss

Anne-Marthe Bergsland Larsen

47815147

47815147

Send e-post

Organist Hval, Viker og Nes

Kristina Suni

97567145

Send e-post

Organist Ullerål

Leif Berger

934 67 882

Send e-post

Organist Veme og Lunder

Nikita Sirotenko

991 50 299

991 50 299

Send e-post

Prest (kapellan) Hønefoss

Jacob Breda Antonsen

95024151

Send e-post

Prest (kapellan) Tyristrand og Hole

Kaja Burhol Austad

99520255

99520255

Send e-post

Prestevikar Soknedalen

Magnus Vestvik

47607972

Send e-post

Prost

Kristin Moen Saxegaard

958 93 682

Send e-post

Regnskapskonsulent 

Frank Johnsen

952 50 453 

Send e-post

Ringerike krematorium

Jon Rikard Nettum Sandum

97980017

Send e-post

Sekretær for Hval, Viker og Nes og kirkevergen

Mona Steingrimsen

901 11 223

Send e-post

Sekretær for Hønefoss og prost

Jorunn Irene Berg

32181520

952 54 724

Send e-post

Sekretær for Haug, Ullerål, Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme og Lunder

Kari Fossum

481 34 157

Send e-post

Sokneprest Haug

Lena Rós Matthíasdóttir

45241792

Send e-post

Sokneprest Hole

Morten Hansen Hunstad

32160100

951 89 925

Send e-post

Sokneprest Hval, Viker og Nes

Pål Asle Djupvik

95208856

95208856

Send e-post

Sokneprest Hønefoss

Tor Magnus Amble

900 74 585

900 74 585

Send e-post

Sokneprest Norderhov/Ask og Tyristrand

Marie Lyngseth

97730989

Send e-post

Sokneprest Ullerål

Nils Christian Skjauff

90197618

90197618

Send e-post