Ungdom i Ringerike

Det finnes flere spennende tilbud for ungdom i Ringerike, Hole og Jevnaker.