Konfirmasjon 


Velkommen til konfirmasjon i Den norske kirke i Ringerike!

Hval - Viker - Nes - Ullerål - Haug - Hønefoss - Tyristrand - Norderhov/Ask - Veme - Lunder

konfirmant-visuellprofil.jpg

 

Hva vil det si å være konfirmant?

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. Vi snakker om ulike temaer, som klima, rettferdighet, sex og identitet. Du får tenke kritisk og finne ut av hva du tror på.  
Her kan du lese mer om det å være konfirmant i Den norske kirke. Kanskje er det noe for deg?
 

Konfirmasjon i Ringerike

Alle kirkene i Ringerike tilbyr konfirmasjon til alle ungdommer på 9. trinn. Som konfirmant i Ringerike har du mulighet til å velge og følge undervisning i din lokale menighet eller som Ten Sing-konfirmant. Selv om noen menigheter har felles undervisning, kan alle få selve konfirmasjonen i sin lokale kirke.

Konfirmasjon er for alle

Vi er forskjellig og trenger ulike tilpasninger, uansett funksjonsevne. Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonsnedsettelse har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet. Dersom dette skulle være et behov, ta kontakt med kirkekontoret eller prest, slik at vi kan legge til rette for en best mulig konfirmasjonstid for dere.

 

Ten Sing-konfirmant

Som Ten Sing-konfirmant følger du undervisningsopplegget til Ringerike Ten Sing. Selve konfirmasjonen vil skje i din lokale kirke.

Ringerike Ten Sing er for alle ungdommer i alderen 13-19 år fra hele Ringerike. De møtes ukentlig, drar på leir og setter opp en konsert mot slutten av skoleåret.

Som Ten Sing-konfirmant skal du delta på presentasjonsgudstjeneste og konfirmantgudstjeneste i den kirken du tilhører/ønsker konfirmasjon i. Du får også tilbud om å bli med disse konfirmantene på konfirmantleir.

Ringerike Ten Sing er mye mer enn et kor. Du kan bli med i bandet, dansegruppa eller PR-gruppa i tillegg til mye annet sosialt.

Ten Sing er et ungdomstilbud tilknyttet KFUK-KFUM. Les mer om Ten sing her. Eller kom på konserten 28. april og se selv! 

Ønsker du å være Ten Sing-konfirmant huker du av for dette i påmeldingsskjema.

 

Konfirmasjon og dåp

Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan!!
Over tusen ungdommer blir hvert år døpt i forkant av konfirmasjonen. Les mer om dåp før konfirmasjon her.


Leir

De fleste menighetene drar på leir. Det varierer hvor og når. Mer info gis ved oppstart.


Priser

Prisen for konfirmasjonstiden varierer noe fra menighet til menighet. Info om betaling sendes ut i ved oppstart av undervisningen. Kontakt din menighet om du har spørsmål om knyttet til dette. Det er også mulig å søke om økonomisk støtte i påmeldingsskjema.


Påmelding

For at konfirmantåret skal bli best mulig for alle, er det viktig at du går nøye gjennom skjemaet og svarer så utfyllende du kan.

Du kan bare velge et alternativ for menighet og opplegg. Dersom du velger Ten Sing konfirmant er det fint om du i kommentarfeltet skriver hvilken kirke du ønsker å konfirmeres i.

I de kirkene du kan velge mellom lørdag eller søndag, gjør vi oppmerksom på at det kan bli endringer, dersom det blir stor forskjell i antall konfirmanter de ulike dagene. Endelig dato bekreftes innen 1. oktober.

Det er viktig at det oppgis e-post-adresse til foresatte, da en del av informasjon gis via e-post.