Norderhov og Ask menighet


Norderhov og Ask kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / marie.lyngseth@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Kristin Frivold Davidson, tlf.: 99 33 14 95 / kristin.davidson@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 90 12 73 64 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / anne.irene.opperud@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Nils Skjørvold (leder): tubaen@online.no - tlf: 911 07 648

Liv-Eli Kinneberg Meberg Schjetlein

Mari Solheim Sandsund

Helge-Andreas Gjevestad

17.mai i Ask kapell


Velkommen til gudstjenesten i Ask kapell 17.mai. Gudstjenesten er flyttet til kl 12.15

Etter manges ønske er gudstjenesten flyttet, slik at det er mulig å få med seg både gudstjenesten og 17.mai feiringen på Ringerike Montesorri, gamle Stranden skole. 

Tilbake

Pilegrimsvandring


Pilegrimsledene i Norge er turveger basert på tradisjonen for å dra på pilegrimsvandring, og traseen bindes sammen av natur– og kulturminner med tilknytning til middelalderen og Olavstradisjonen.

Pilegrimsfellesskapet RiHaTo, Ringerike, Hadeland og Toten

har følgende program for Olavsuka. 

 

Fredag 21. juli – Vandring fra Bønsnes kirke til Haug kirke i tre etapper (5 ½ time)

 • Vandring fra Bønsnes kirke kl. 10.00 med et kort stopp ved Skomakerstua. Omtrent 2 timer.
 • Vandring fra Hole kirke kl. 12.00 uten stopp da vi regner med en god hvile på rasteplassen ved Norderhov kirke/museet. Omtrent 2 timer.
 • Vandring fra Norderhov kirke kl. 14.00 med en vandring uten stopp. Omtrent 1 ½ time. Ankomst Haug kirke kl. 15.30. Kort andakt med tilbud om barføtt vandring rundt Haug kirke og velsignelse av trøtte føtter.

 

Lørdag 22. juli – Vandring fra Haug kirke til Jevnaker kirke (4 timer)

 • Vandring fra Haug kirke kl. 10.00 en vandring med spirituelle øvelser underveis. Omtrent 4 timer.

 

Søndag 23. juli – Vandring fra Jevnaker kirke til Lunner kirke (4 ½ time)

 • Gudstjeneste i Jevnaker kirke kl. 11.00 med utsendelse og vandring fra Jevnaker kirke til Lunner kirke kl. 12.15. Omtrent 4 ½ time.
 • Rømmegrøt i Lunner kirkestue kl. 17.00. Gudstjeneste med Olsok preg i Lunner kirke kl. 18.00.
 • Konsert i Mariakirken på Granavollen kl. 20.00.

 

Søndag 23 juli – Vandring fra Ål kirke (eller Granavollen) til Lunner kirke (2 ½ - 3 timer)

 • Gudstjeneste i Ål kirke (eller Nikolai kirke) kl. 11.00. Etter kirkekaffe/mat, utsendelse for vandringen til Lunner kirke. Omtrent 2 ½-3 time.

 

Torsdag 27.juli – Vandring fra Lunner kirke til Søsterkirkene og pilegrimssenteret Granavollen (3 timer)

 • Konsert kl. 18.00 etterfulgt med vandring kl. 19.00 fra Lunner kirke til Granavollen. Omtrent 3 timer.
 • Mottagelse og ferdakost på Pilegrimssenteret kl. 21.30. Kveldsbønn i Mariakirken.

 

Lørdag 29. juli – Olsok høytidsgudstjeneste i Bønsnes kirke i Hole kl. 19.00

 • Høytidsgudstjeneste ved prost Kristin Moen Saxegaard

 

Lørdag 29.juli – Familiesamling og vandring fra St. Petri til Granavollen (1 ½ time)

 • Familiesamling St.Petri kl. 15.00 etterfulgt med en vandring til Granavollen, aktiviteter underveis og måltid ved målet. Avrundes med en samling i Mariakirken etter måltidet.

 

Lørdag 29. juli - Olsokmesse i Mariakirken kl. 20.00.

 

Søndag 30.juli – Vandring fra Granavollen til Jevnaker kirke (4 ½ time)

 • Vandring med utsendelse fra Mariakirken kl. 10.00 med mottakelse ved Jevnaker kirke omtrent kl. 16.

Bønsnes kirke. Foto: Julie Ulven.    Hole kirke. Foto: Julie Ulven

Bønsnes kirke. Foto: Julie Ulven.                            Hole kirke. Foto: Julie Ulven

Haug kirke    Norderhov kirke  

   Haug kirke.                                           Norderhov kirke. Foto: Gro Håkenrud.

Lyst til å lese mer om Pilgrimsvandring?

Mer informasjon om ulike turer, pakketips og mye annet finner du her.  

Vi vil Vandre i solidaritet med Ukraina. Mer informasjon hos Oslo Pilgrimsenter. 

 

Litt informasjon om Pilegrimssenteret på Granavollen og Rihato av Jane Dahl Sogn.

Pilegrimssenteret på Granavollen har ansvaret for Pilegrimsleden kjent som Vestleden, den delen av St.Olavs vegene til Trondheim som ligger mellom Oslo og Lillehammer på vestsiden av Mjøsa. På Granavollen møter vi ulike og unike pilegrimer som alle er underveis i sin vandring, om den er kort eller lang, om den gås alene eller sammen med andre.

Noen pilegrimer går med en indre fordypning, noe de bærer på og bearbeider mens de går - og kanskje slipper de det underveis. Mange av disse bærer med seg en symbolsk stein, som de legger fra seg når de er klare til å gi slipp. Andre pilegrimer går med en høy bevissthet rundt det hellige målet der fremme i Nidaros, sin nærhet til Gud og det evige. Noen pilegrimer søker sin opprinnelse eller oppvåkning, mens andre igjen søker en hverdagsflukt, stillhet og ro i kropp og sinn. For noen pilegrimer er vegen og reisen selve målet, menneskemøtene, opplevelsene og fellesskapet underveis. Felles for de alle er en bevissthet rundt den indre vandringen, den er viktig for pilegrimene som kommer til Granavollen. De historiske og mektige Søsterkirkene innbyr til ettertanke og refleksjon, og med åpne dører til både åndelig og medmenneskelig nærvær er stedet et naturlig stoppested for både korte og lengre pilegrimsvandringer - et verdifullt sted for konsentrasjon rundt den indre reisen.

Pilegrimsprest i Vadstena, Hans-Erik Lindstrøm, introduserte på 1970-tallet pilegrimen for 7 pilegrimsnøkler til hjelp for å gå den indre reisen godt, hjelp til å finne en indre ro og fred både i kropp og sinn mens du går. Ordene er frihet, enkelhet, stillhet, bekymringsløshet, langsomhet, åndelighet og fellesskap/deling. Hvert nøkkelord har et symbol: staven, teltet, kappen, hatten, skoene, korset og ryggsekken. Lindstrøms pilegrimsnøkler finner du i «Pilegrimsboken» som ble gitt ut på norsk i forbindelse med Pilegrimsledens 25-års jubileum i 2022, og med innholdet i denne vil han hjelpe deg å la den indre vandringen bli den ytres hjerte og puls. Boken selges på Pilegrimssenteret. Jeg vil sende med dere bibelteksten til ordet bekymringsløshet Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? (Matteus 6,27) sammen med den mye brukte keltiske bønnen Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg, solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg, til vi møtes igjen og oppfordre dere om å gå en pilegrimsvandring i sommer. Kom gjerne innom Pilegrimssenteret og Søsterkirkene på Granavollen.

Vi er alle pilegrimer på livets vei, og pilegrimsvandring har alltid vært et kjennetegn på en levende kirke. Pax et bonum – fred og alt godt!

 

Tilbake

Åpen kirke i Norderhov


Kom innom kirken, her kan du være i fred og ro, tenke lange tanker, tenne lys, eller snakke med noen. Velkommen!

Inngangsdøra til kirka med altertavla i bakgrunnen og Lysgloben foran.

Søndag

18.juni

11.00-15.00

Søndag

25.juni

12.30-15.00

Søndag

2.juli

11.00-15.00

Søndag

9.juli

12.30-15.00

Søndag

16.juli

11.00-15.00

Lørdag

22.juli

11.00-15.00

Søndag

23.juli

11.00-15.00

Lørdag

29.juli

11.00-15.00

Søndag

30.juli

14.00-15.00

Lørdag

5.august

11.00-15.00

Søndag

6.august

11.00-15.00

Søndag

13.august

11.00-15.00

Tilbake

Kandidater til årets menighetsrådsvalg


Nominasjonskommiteene, nedsatt av dagens menighetsråd, har kommet fram til følgende kandidater til høstens valg. I år er det nye regler for Supplerende nominasjon. 

Kirkevalget 2023

I år er Kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 

 – Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.

– Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag.

Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut. Frist for supplerende nominasjon er kl 12.00 mandag 15.mai 2023. 

Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon. 

Listeforslag fra Nominasjonskomiteen i de ulike soknene finner du her: 

Haug sokn

Hval sokn

Hønefoss sokn

Nes sokn

Norderhov og Ask sokn

Lunder sokn

Tyristrand sokn

Veme sokn

Viker sokn 

Ullerål sokn

Forslag til kandidater til Supplerende nominasjon:

Hønefoss sokn

 

Tilbake

Norderhov og Ask menighet