Norderhov og Ask menighet

 


Norderhov og Ask kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / ml792@kirken.no

Kapellan: Frøydis Haug, tlf.: 40 10 89 44 / fh596@kirken.no

Organist Corinna Stamm tlf.: 95 15 83 01 / cs538@kirken.no 

Menighetspedagog: Jorun Bertheussen, tlf.: 46 52 19 60 / jb649@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 90 12 73 64 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / ao696@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Åse R. Skagnæs (leder): Telefon 922 28 440, e-post: ultvedt@online.no

Ole Torgeir Hagen

Kaja Grøvdal Solberg

Lene Susanne Pjaaka

Grethe Andersen

Håkon O. Asmundvaag

Norderhov kirke - Konsert til inntekt for Ukraina


Ringerike Rotary holder konsert med Bandura-orkesteret Dzvinha fra Lviv, Ukraina i Norderhov kirke 18.april kl 19.00. Inntekten går til mobile nødhjelps klinikker. 

Les mer
 

Norderhov kirke - Konsert til inntekt for Ukraina


Ringerike Rotary holder konsert med Bandura-orkesteret Dzvinha fra Lviv, Ukraina i Norderhov kirke 18.april kl 19.00. Inntekten går til mobile nødhjelps klinikker. 

Les mer

Årsberetning 2023


Årsberetningen for Norderhov og Ask menighet. Velkommen til årsmøte 11.april 18.30

Les mer
 

Årsberetning 2023


Årsberetningen for Norderhov og Ask menighet. Velkommen til årsmøte 11.april 18.30

Les mer

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer
 

Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Les mer

Årsmøter i menighetene i Ringerike


Det er tid for menighetenes årsmøter.

Les mer
 

Årsmøter i menighetene i Ringerike


Det er tid for menighetenes årsmøter.

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Norderhov og Ask menighet