Konfirmasjonsdager

Oversikt over konfirmasjonsgudstjenester 2017

Hønefoss menighet i Norderhov kirke:  lørdag 13.5 kl 11.00 og 13.00
                                                        søndag 14.5 kl 11.00 (og 13.00 om det blir stort kull)
Haug kirke: lørdag 27.5 kl 11
                  søndag 28.5 kl 11

Tyristrand kirke: søndag 21.5 kl 11.00

Norderhov kirke: søndag 28 .05 kl 12:30
Ask kapell:  søndag 28. 05 kl 10:30

Hval kirke: søndag 11.06  kl 11.00 og 13:00
Viker kirke: søndag 18.06  kl 11.00
Nes kirke : søndag 4.06  kl 11.00

Ullerål kirke: søndag 30.4 kl. 11.00 (og 13.00 om det blir stort kull)

Lunder kirke: søndag 28.5 kl 11:00
Veme kirke: søndag 04.6 kl 11:00
Strømsoddbygda kapell: søndag 04.6 kl 14:00

 

påmelding til konfirmasjon

Les informasjonsbrosjyre fra Ringerike prosti, som sendes ut til årskullet

Gikk du glipp av infomøtet?
Les informasjon om konfirmasjon i HØNEFOSS MENIGHET her

Fasteaksjonen

Konfirmantene på Ringerike deltar i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon - sammen med 40 000 andre konfirmanter i hele landet.


TenSing-konfirmant

Kanskje er du glad i å synge, spille i band eller drive med lydteknikk? Du kan ha Ringerike TenSing som hovedaktivitet i konfirmasjonstida. TenSing er 40 ungdommer som øver i Hønefoss kirkestue mandager kl 18-21. TenSing har dessuten en lang historie på Ringerike, og hvert år er de på flere leirer, de har musikal og møtes hver uke gjennom skoleåret.

 


Brosjyre om å være konfirmant

Den våren du går i 8.klasse vil du få denne brosjyren tilsendt i posten
Den handler om å være konfirmant, og hva konfirmantåret er til for.

 

Konfirmasjon er åpent for alle

Konfirmasjonsforberedelser er et tilbud til alle, også du som er ikke døpt. Hvert år er det flere 13-14-åringer på Ringerike som velger å delta i konfirmasjonsforberedelser uten å være døpt. Dåp blir da en del av konfirmantåret, for de aller fleste på påskenattsmesse i Norderhov kirke i timene før 1.påskedag. 

Konfirmanttida tilrettelegges også dersom du har særskilte behov. Bare ta kontakt! Å være konfirmant er for alle som ønsker å være det.