Kontakt oss

Storgata 11 
3510 HØNEFOSS 
Telefon: 32 18 15 20 

Kirkeverge Kjetil Gjærde

kirkeverge@ringerike.kirken.no

Prost Kristin Moen Saxegaard
prosten@ringerike.kirken.no

Gudstjenesteliste


Aktuelt

Helgetanker

   Les mer...

Presentasjon av nye menighetsrådskandidater

Nå presenterer det nye Kirkebladet fra Hønefoss menighet alle de nye kandidater ...   Les mer...

En stor dag i Norderhov kirke

En ny Sokneprest, en prostiprest og en kantor ble innsatt i Norderhov kirke sønd...   Les mer...

Kirkevalget er i gang

Er du bortreist på valgdagene i september? Fra og med 10. august kan stemmebere...   Les mer...

Aktiviteter i sommer - Bli med på pilegrimsvandring!

   Les mer...

Ullerål og Hønefoss menighet flytter ut på søndag

   Les mer...

Husk informasjonsmøtet for foresatte og konfirmanter i uke 24

Informasjonsmøter for konfirmanter og foresatte vil bli holdt i uke 24.    Les mer...

Gladsak i dagens Ringerikes blad om ny kirke i Hønefoss

   Les mer...

Informasjon om sorggrupper

   Les mer...

Les flere nyheter