Gudstjenesteliste


  • Stor giverglede for Himmeltrærne
  • Vi har passert en million i innsamlingen
  • Nye Hønefoss kirke - godt pakket inn i plast

Kirker og menigheter

Hønefoss

   Les mer...

Norderhov / Ask

   Les mer...

Tyristrand

   Les mer...

Ullerål

   Les mer...

Veme og Lunder

   Les mer...

Hval, Viker og Nes

   Les mer...

Vi er i gang!

Familiesang, egne samlinger for de som er fire år og eldre, Tårnagenter +/ 8+ s...   Les mer...

Haug kirke

   Les mer...

Les flere nyheter