Gudstjenesteliste


  • Komplett gudstjenesteliste for prostiet
  • HURRA MÅLET ER NÅDD
  • Bilder fra kirkevigsel søndag 10. desember

Kirker og menigheter

Hønefoss

   Les mer...

Norderhov / Ask

   Les mer...

Tyristrand

   Les mer...

Ullerål

   Les mer...

Veme og Lunder

   Les mer...

Hval, Viker og Nes

   Les mer...

Haug kirke

   Les mer...

Ringkollkapellet

   Les mer...

Les flere nyheter