Ringerike prosti og fellesråd > Forsiden

Gudstjenesteliste


  • Korstafett i Hønefoss kirke
  • Kveldstemning på Ringkollkapellet
  • Alle nye menighetsråd er klare

Kirker og menigheter

Hønefoss

   Les mer...

Norderhov / Ask

   Les mer...

Tyristrand

   Les mer...

Ullerål

   Les mer...

Veme og Lunder

   Les mer...

Hval, Viker og Nes

   Les mer...

Haug kirke

   Les mer...

Ringkollkapellet

   Les mer...

Les flere nyheter