Gudstjenesteliste


  • Åpen anbudsrunde er avlyst for kirkebygging
  • Babysang også i Tyristrand menighet
  • Tanker om ny kirke og byutvikling
  • Ten Sing Norwayshow - Tro - håp og kjøpekraft til Ullerål kirke fredag 13.februar
  • Velkommen til babysang
  • Fredagsklubben og Sakkeus er igang igjen!
  • Familiegudstjeneste Ringkollkapellet
  • Ny sogneprest i Ullerål!

Aktuelt

Åpen anbudsrunde er avlyst for kirkebygging

Tilbudene var vesentlig høyere enn budsjettrammen for bygging av Hønefoss Kirke   Les mer...

Babysang også i Tyristrand menighet

Fredager er det babysang i Tyristrand menighetshus om det passer bedre, ell...   Les mer...

Tanker om ny kirke og byutvikling

Med Ringeriksbane og ny E-16 til Oslo forventes en dobling av innbyggertallet i...   Les mer...

Ten Sing Norwayshow - Tro - håp og kjøpekraft til Ullerål kirke fredag 13.februar

13.-15. februar kommer Ten Sing Norway til Hønefoss! Fredag har de show i Ulle...   Les mer...

Velkommen til babysang

Babysang er for både baby, mamma, pappa, bestefar, fadder eller en annen som øns...   Les mer...

Fredagsklubben og Sakkeus er igang igjen!

   Les mer...

Familiegudstjeneste Ringkollkapellet

Årets første familiegudstjeneste på Ringkollen er søndag 8. februar. Med håp om ...   Les mer...

Ny sogneprest i Ullerål!

Etter 12 år som sogneprest i Krødsherad vender Nils Christian Skjauff tilbake ti...   Les mer...

Hønefoss kirkeblad- Julenummeret!

   Les mer...

Hønefoss Kirkeblad

Les om planene for den nye kirken og mye mer!    Les mer...

Vigsling av vår nye biskop, Per Arne Dahl

Vigslingen av vår nye biskop, Per Arne Dahl, i Tønsberg domkirke var en høytide...   Les mer...

Konfirmasjon: frister og oppstart

   Les mer...

Noe å tenke på

guden for de små ting

guden for de små ting
Les mer..