Ringerike prosti og fellesråd > Forsiden

Gudstjenesteliste


  • Flytting av høstens konfirmasjoner
  • Kirken er stengt men ikke borte
  • Opplæring av alle menighetsrådsmedlemmer

Menighetene