Gravferd

Ringerike kirkelige fellesråd har fått gravferdsmyndigheten delegert fra Ringerike kommune.
Dette innebærer at fellesrådet yter tjenester som ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Vi sørger også for at kirkegårdene og gravplasssene forvaltes og driftes i henhold til gravferdsloven.

Siden er under omarbeiding. Ta kontakt med kirkekontoret om du ikke finner informasjonen du leter etter, tlf.: 32 18 15 20