Hval kirkeforening


Hval kirkeforening har møter en gang pr måned i Hval kirkestue

 

 

Hval kirkeforening møtes en gang i måneden i Hval kirkestue, men har "ferie" i januar og i juli og august.  Møtene varer fra 18.00 - 20.00

Vi har Allsang og vi inviterer noen til å synge og spille for oss. Styret serverer påsmurt mat, kaffe og kaker. 

Erik Kullerud synger og og organist Kristina Suni spiller ofte på møtene. Foto: Anders Piltingsrud

 

På avslutningene til sommeren og til jul, hygger vi oss med litt ekstra god mat. Det er alltid loddsalg. Det er flott om du tar med en gevinst når du kommer. De som deltar, er flinke til å ta lodd. Dermed kan Kirkeforeningen støtte Hval kirke og kirkestua med inventar og utstyr som det er behov for. Til alle gudstjenester er det foreningen som ordner blomster til å ha på alteret. 

Kirkeforeningen ble stiftet i 1959. I Ringerikes blads omtale fra Hval kirkes 150-års jubileum kan du lese; 

Biskop Laila Riksaasen Dahl fremhevet at mottoet for Hval kirkeforening, som ble startet i 1959, var «Gå i kirken. Bli glad i kirken. Gjør kirken penere».

– Det mottoet etterlever dere. Dere tar både vare på kirken og videreutvikler den, sa biskopen.

Kirkeforeningen samarbeider også med Viker menighetsråd. Etter gudstjenesten 1.påskedag i Viker, arrangeres det påskelunsj i kirkestua der. 

Arangementene annonseres i Det Skjer i Ringerikes Blad. Alle er hjertelig velkommen. 

Oppdatert 3.05.2024

Tilbake